Historik - Sövestadsortens Lottor
Detta händer snart

69 år med Sövestadsortens Lottor

Föreningen bildades de 17 mars 1941.
Inga Klang Riktlinjer diskuterades och mål sattes upp. Det bestämdes att föreningens namn skulle vara Sövestadortens lotta förening.

Föreningen fick följande sammansättning:
En ordförande och en sekreterare valdes, 5 lottagrupper utsågs en i varje kommun med gruppchef och suppleant.
Lottagrupperna fanns i Bjäresjö, Hedeskoga, Öja, Bromma och Sövestad.

"Gruppcheferna åtogo sig att värva medlemmar i sina kommuner"

"Medlemmarna skall vara av Nordisk härstamning. Kontrakt bör skrivas i varje kommun med behörigt antal medlemmar."

Årsavgiften bestämdes till 1 krona.
Till dess lottakläder anskaffats ska arbetsdräkten vara civil, men lottorna ska bära armbindel och snibb.

18 april 1941
Gruppcheferna länmade in sina medlemsförteckningar:

 

Bjäresjö 56 lottor
Hedeskoga 79 lottor
Öja 42 lottor
Bromma 18 lottor
Sövestad 49 lottor

Tillsammans 244 lottor
Försvarsintresset var stort.

Vad skulle nu Lottorna syssla med?

I varje grupp skulle det finnas:

-3 stycken som syssla med nyrekrytering av aktiva lottor.
-3 stycken fälttjänstlottor
-3 stycken sammaritlottor
-1 stycken telefonlotta
-1 stycken flygplanslotta.

Fortsättning följer...

Nyaste i galleriet
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -
Tattoo 09 -